Unité- Démocratie- Justice sociale

Accueil Contactez-nous Sommaire


Google

 

sur le Web

Sur ufpweb.org

 

YANAANDE BEELEL GAWDUULE

Neene naamndii yenaande

Wardaaɓe amdu e fenaande

Takkaa kuudetaa e fepindaade

Ko «rasiste» maalde anndaande

Caabiiɗo ndeeɗoo annyeere

Mawiya haɗi mi maleede

Nde war maa e ndeeɗoo jeereende

Haɗ maa juuleede.

Haɗa deƴƴi e ndeeɗoo lelnde

A alaa koɗdiiɗo e ndeeɗoo falnde

Mona ittan maa yeeweende

Ko henndu tan e ndee tulde

Maa jemma niɓɓo e koode

Cel wona suddaare

Yurmeende yo won haddaare

Qabri yo won yelumaare

.....

Nuwaasoot 90 - 94


See who's visiting this page.

View Page Stats

Pour toute question ou remarque concernant l'Ufp ou ce site Web,
écrire à infos@ufpweb.org
Copyright © 2005