Muritani


Ngootaagu- Demokaraasi- nuunɗal nder renndo

العربية


Français


 

- Bayyinaango kuule nanondiral

- Bayyinaango mumtugol bonanndeeji

- Jimol parti o

 
 

Jime pulaar

Ooɗoo nokku ina udditanaa kala yimiyankooɓe. E nder ɗuum, ina jeyaa e payndaale amen, yaltinde jime goɗɗe ...

… so min keɓii.


Duttorɗe


 

 

 


 

- Ay Haame am e ndii leydi
- Gumbalaa hartiima
- Hirsoove
- Njillu Aftuut
- Yannande beelel gawduule


Hakkeeji kala wonande © Ufp Muritani 2005 l admin@ufpweb.org l